logo


    Wsparcie systemowe dla chorych z demencją i ich opiekunów
 
    Szanowni Państwo, w ramach wsparcia skierowanego do rodzin osób dotkniętych chorobą Alzheimera i osób starszych proponujemy udział w zaplanowanych działaniach:
 
    1. Psychoedukacja grupowa. Spotkania skierowane do otoczenia pacjenta, które mają uzupełnić wiedzę na temat przebiegu choroby, dostępnych procedur opieki oraz poznania sposobów przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych.
 
    2. Przesiewowe badania pamięci dla osób powyżej 65 r.ż. - kampania wrześniowa. Wczesne diagnozowanie choroby Alzheimera stwarza szansę zakończenia niechlubnej praktyki tłumaczenia kłopotów z pamięcią, orientacją czasowo-przestrzenną i innych kłopotów codziennego funkcjonowania, zwanej naturalnym procesem starzenia się. W ramach tej akcji we wszystkie środy września w godzinach popołudniowych od 15.00 do 18.00 osoby powyżej określonego wieku będą miały możliwość zrobienia podstawowych badań przesiewowych. Oprócz badań będzie także możliwość konsultacji z lekarzem psychiatrii. W razie potrzeby lekarz skieruje pacjentów.
 
    3. Joga dla opiekunów osób chorych. Dzięki zajęciom jogi w znaczący sposób można usprawnić funkcjonowanie polepszając sprawność psychosomatyczną, co znajduje bezpośrednie przełożenie na wzrost satysfakcji z życia. Zajęcia prowadzone będą pod kierunkiem instruktora.
 
    4. Warsztaty zajęciowe dla chorych dementywnych. Mając na względzie wysokie walory terapii pozafarmakologicznej, przygotujemy profesjonalne zajęcia, które będą prowadzone przez terapeutę zajęciowego i wolontariusza oraz dostosowane do możliwości i potrzeb uczestników.
 
    5. Warsztaty Terapii Stabilizującej Tożsamość (TST). Jest to nowa metoda pracy z opiekunami i chorymi, rozwinięta przez dr Barbarę Romero, która uwzględnia indywidualne deficyty neuropsychologiczne oraz potrzeby psychologiczne chorych z zespołami otępiennymi. Od wielu lat program ten jest realizowany w różnych miejscach opieki środowiskowej nad chorymi z demencją, ale u nas jest to mało znana forma terapii. Dlatego chcielibyśmy wprowadzić tą innowacyjną metodę w naszym środowisku lokalnym. Warsztaty będą jednodniowe, z podziałem na prelekcje i praktyczne zajęcia. Część TST, poprowadzi dr B. Romero , która od ponad 25 lat zajmuje się problematyką zespołów otępiennych i należy do ogólnie uznanych ekspertów w tej dziedzinie. Część wykładową poprowadzą pracownicy Uniwersytetu Zielonogórskiego zajmujący się dziedziną geriatrii i gerontologii.
 
Działania na rzecz osób starszych, przewlekle somatycznie chorych oraz osób niepełnosprawnych, w tym z zaburzeniami psychicznymi, mające na celu ich aktywizację oraz integrację ze środowiskiem lokalnym będziemy prowadzić w ramach uzyskanego dofinansowania przez Wojewodę Lubuskiego.

Bliższe informacje można uzyskać
- pod numerem telefonu: 068 325 83 66
- osobiście w siedzibie Stowarzyszenia: Dom Dziennego Pobytu "Nestoria", os. Pomorskie 28, Zielona Góra
- lub korzystając z formularza
 

Aktualizacja: 10.06.2013

Wszystkim, którzy zechcą wesprzeć naszą inicjatywę podajemy konto Stowarzyszenia:
Bank Zachodni WBK S.A. nr rachunku: 45 10901535 0000 0001 0584 9014