logo

 

Dom Dzienny "Senior - WIGOR" jest siedzibą
a zarazem "sercem" Stowarzyszenia.

 

     Dom Dzienny "Senior - WIGOR" to placówka integracyjna, dziennego pobytu, sprawująca opiekę nad Seniorami, którzy chcą przyjemnie i pożytecznie spędzić wolny czas oraz osobami dotkniętymi chorobą Alzheimera.
 
     Terapia zajęciowa prowadzona w Dziennym Domu ma działanie wielokierunkowe, oparte na wykorzystaniu w każdym uczestniku potencjału, niezależnie od stopnia niepełnosprawności. Zajęcia są różnorodne, tak by każdy mógł wybrać dla siebie taką formę, która odpowiada jego indywidualnym uzdolnieniom i możliwościom. Towarzyszy im atmosfera życzliwości oraz wyrozumiałości.
 
     Placówka przygotowana jest dla 40 podopiecznych i jest dostosowana do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych. Ze świadczeń Domu mogą korzystać osoby w wieku emerytalnym zamieszkałe na terenie Zielonej Góry oraz osoby z rozpoznaniem choroby Alzheimera. Skierowanie wydawane jest na podstawie decyzji Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na wniosek osoby zainteresowanej bądź rodziny w oparciu o wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego. Pobyt i udział w zajęciach jest bezpłatny, uczestnicy ponoszą jedynie koszty za spożywane posiłki.
 
     Dzienny Dom "Senior - WIGOR", stanowi siedzibę Lubuskiego Stowarzyszenia Wsparcia Opiekunów i Osób Dotkniętych Chorobą Alzheimera. Pracownicy placówki wraz z członkami Stowarzyszenia wspólnie pracują nad projektami, których realizacja dotyczy potrzeb i oczekiwań osób starszych, dotkniętych chorobą Alzheimera i ich opiekunów.
 
     Od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00 można zasięgnąć informacji telefonicznej lub osobiście porozmawiać w placówce:
Dzienny Dom "Senior - WIGOR"
os. Pomorskie 28
65-548 Zielona Góra

 

Wszystkim, którzy zechcą wesprzeć naszą inicjatywę podajemy konto Stowarzyszenia:
Bank Zachodni WBK S.A. nr rachunku: 45 10901535 0000 0001 0584 9014