logo


Skład Zarządu Stowarzyszenia:
Prezes - Grażyna Miłkowska
Wiceprezes - Krzysztof Łoziński
Sekretarz - Wioletta Baziuk
Skarbnik - Justyna Augustyniak
Członek Zarządu - Bożena Olszak
Członek zarządu - Grażyna Minkina-Szołomiak
 
Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący - Agnieszka Nowicka
Członek - Maria Kleczewska
Członek - Jarosław Łysiak

Wszystkim, którzy zechcą wesprzeć naszą inicjatywę podajemy konto Stowarzyszenia:
Bank Zachodni WBK S.A. nr rachunku: 45 10901535 0000 0001 0584 9014