logo

"Człowiek niech będzie szlachetny, pomocny bliźnim, dobry!
Bo tylko wtedy jest inny od wszystkich znanych nam istot."

Johann Wolfgang Goethe
 

Składamy serdeczne podziękowania
 
dla
Urzędu Miasta Zielona Góra
za wsparcie finansowe Imprezy Integracyjnej "Majówka"
 
dla
Województwa Lubuskiego reprezentowanego przez Zarząd z siedzibą w Zielonej Górze
za dofinansowanie świadczenia usług opiekuńczych osobom starszym, samotnym, chorym i niepełnosprawnym w Domu Dziennego Pobytu "Nestoria" w Zielonej Górze
 
dla
Województwa Lubuskiego reprezentowanego przez Zarząd z siedzibą w Zielonej Górze
za wsparcie finansowe Obchodów Światowego Dnia Choroby Alzheimera
 
dla
Wojewody Lubuskiego w Gorzowie Wlkp. reprezentowanym przez Wicewojewodę Ireneusza Madeja
za dofinansowanie "Świadczenia specjalistycznego wsparcia osobom przewlekle somatycznie chorym w podeszłym wieku oraz osobom niepełnosprawnym"
 

"Czasem wdzięczność trudno jest ubrać w słowa...
wtedy proste - dziękujemy - zawiera wszystko, co chcemy wyrazić"


Wszystkim, którzy zechcą wesprzeć naszą inicjatywę podajemy konto Stowarzyszenia:
Bank Zachodni WBK S.A. nr rachunku: 45 10901535 0000 0001 0584 9014