logo


 
     Poniższe odnośniki prowadzą do innych stron powiązanych tematem z chorobą Alzheimera. Proszę kliknąć na niebieskie tytuły - otworzy się nowa strona w przeglądarce.
 
Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Alzheimerowskich
Polskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera
Informacje o chorobie Alzheimera, poradnik, obszerna baza adresów
Choroba Alzheimera - artykuł lek. med. Ryszarda Feldmana w serwisie Resmedica
Poszukiwania w chorobie Alzheimera - artykuł Ewy Różyckiej w serwisie Resmedica

 

Wszystkim, którzy zechcą wesprzeć naszą inicjatywę podajemy konto Stowarzyszenia:
Bank Zachodni WBK S.A. nr rachunku: 45 10901535 0000 0001 0584 9014