logo

 
Warsztaty "Skuteczna pomoc dla osób z demencją i ich rodzin
- co wynika z Terapii Stabilizującej Tożsamość (TST)"


 
     15 czerwca w DDP "Nestoria" w Zielonej Górze odbyło się spotkanie szkoleniowo - warsztatowe, którego uczestnikami były rodziny i inne bliskie osoby, wspierające na co dzień osoby dotknięte chorobami demencyjnymi. Tematem spotkania były metody wsparcia opiekunów rodzinnych osób z chorobą Alzheimera i / lub inną chorobą otępienną - "Skuteczna pomoc dla osób z demencją i ich rodzin - co wynika z Terapii Stabilizującej Tożsamość (TST)". Jest to rozwinięta przez dr Barbarę Romero psychologiczna koncepcja terapeutyczna, która uwzględnia indywidualne deficyty neuropsychologiczne oraz potrzeby psychologiczne chorych z zespołami otępiennymi.


     

     Odbywające się spotkanie zostało podzielone na dwa cykle; i tak w części ogólnodostępnej, prelekcyjnej uczestnikom zostały przekazane podstawowe informacje o chorobach otępiennych, ułatwiające rozumienie chorego. Prelekcje prowadziła dr Dorota Niewiedział, pracownik naukowy Uniwersytetu Zielonogórskiego. Specjalista psychoterapeuta, psycholog. Od wielu lat zainteresowana problematyką zaburzeń w rozwoju człowieka w ciągu życia, psychopatologią i zagadnieniami z zakresu psychogerontologii . Drugą prelegentka była dr Barbara Romero, założycielka i wieloletnia kierowniczka Ośrodka Terapii Chorób Otępiennych w Bad Aibling w Niemczech. Dr Romero, neuropsycholog kliniczny, należy w Niemczech do grona ekspertów w tej dziedzinie a zarazem przekazuje swoje doświadczenia w innych krajach.


     

      Druga część spotkania, prowadzona przez dr Barbarę Romero dotyczyła spotkań warsztatowych, które umożliwiło uczestnikom uzyskanie konkretnych wskazówek dotyczących towarzyszenia chorym w ich życiu codziennym, unikania konfliktów, organizowania zajęć itp. Podjęty został również główny temat - wsparcia dla opiekunów rodzinnych. Organizatorem spotkania szkoleniowo - warsztatowego było Lubuskie Stowarzyszenie Wsparcia Opiekunów i Osób Dotkniętych Chorobą Alzheimera a partnerami Centrum Usług Opiekuńczych i firma Biofarm.

Zadanie zostało zrealizowane w ramach działań na rzecz osób starszych, przewlekle somatycznie chorych oraz osób niepełnosprawnych, w tym z zaburzeniami psychicznymi, mające na celu ich aktywizację oraz integrację ze środowiskiem lokalnym, z dofinansowania Wojewody Lubuskiego - Urzędu Marszałkowskiego w Gorzowie Wielkopolskim.

Zapraszamy do galerii:

           
           
           

Kliknij na wybrane zdjęcie - pojawi się ono w oryginalnej wielkości na ekranie - kliknij na prawą stronę zdjęcia - przejdziesz do następnej fotografii - jeśli klikniesz na lewą stronę zdjęcia - powrócisz do poprzedniej fotografii.
 
→ powrót do Kroniki

 

    Zaproszenie na prelekcje: "Choroba Alzheimera - planowanie pomocy dla osób z demencją i ich rodzin. (z archiwum)"
    Chorobie Alzheimera jak i innym podobnym zespołom otępiennym towarzyszy stopniowa utrata wszystkich zdolności poznawczych jak również kompetencji emocjonalnych i społecznych. Ryzyko rozwoju jednej z form zespołów otępiennych rośnie znacznie z wiekiem a współczesna medycyna nie dysponuje niestety możliwościami wyleczenia z większości chorób, leżących u ich podłoża. W naszym starzejącym się społeczeństwie demencja stała się problemem o charakterze nie tylko medycznym i psychologicznym ale też politycznym, ekonomicznym, kulturowym i etycznym. Tylko poprzez właściwe rozpoznanie tych wielowymiarowych problemów można optymalnie dysponować zasobami społecznymi przy planowaniu pomocy dla chorych i ich rodzin.
 
    Zapraszamy osoby zainteresowane tą problematyką do uczestnictwa w prelekcjach, które odbędą się w dniu 15 czerwca 2013r. (sobota) w Centrum Usług Opiekuńczych - Dom Dziennego Pobytu "Nestoria", os. Pomorskie 28 w Zielonej Górze. .
 
W programie:
Część ogólnodostępna: od godz. 12.00 - 14.30
- godz. 12.00 - rozpoczęcie
- godz. 12.15-13.00 - dr Dorota Niewiedział - "Zmiany w psychice u starzejących się ludzi"
- godz. 13.00-14.30 - dr B. Romero - "Choroba Alzheimera: zapobieganie, leczenie i skuteczna pomoc dla rodzin"
Dyskusja: 14.30 - 15.00
 
PRELEGENCI:
- dr Dorota Niewiedział - psycholog, od wielu lat zainteresowana problematyką zaburzeń w rozwoju człowieka w ciągu życia, psychopatologią i zagadnieniami z zakresu psychogerontologii. Wykładowca uczelni wyższych, oraz szkoleniowiec w dziedzinach rozwoju osobistego, public relation, zachowań społecznych.
- dr Barabara Romero - licencjonowany przez niemieckie Towarzystwo Neuropsychologiczne, neuropsycholog kliniczny. Od ponad 25 lat dr Romero zajmuje się problematyką zespołów otępiennych i należy do ogólnie uznanych ekspertów w tej dziedzinie. Jest autorką Terapii Stabilizującej Tożsamość (Selbsterhaltungsterapie, Self Maintenance Therapy) dla osób z demencją oraz autorką integracyjnego programu terapeutycznego dla chorych z demencją i ich opiekunów.
 

Wszystkim, którzy zechcą wesprzeć naszą inicjatywę podajemy konto Stowarzyszenia:
Bank Zachodni WBK S.A. nr rachunku: 45 10901535 0000 0001 0584 9014