Lubuskie Stowarzyszenie Wsparcia Opiekunów i Osób Dotkniętych Chorob± Alzheimera organizuje w dniach 22-23 sierpnia br., szkolenie z zakresu opieki nad osob± z chorob± Alzheimera.
 
      Szkolenie odbędzie się w Zielonej Górze, w Domu Dziennego Pobytu "Nestoria", osiedle Pomorskie 28. Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu mog± zapisać się oraz uzyskać niezbędne informacje pod numerem telefonu: 0 68 325 83 66

W pierwszym dniu szkolenia "Opiekun osoby z chorob± Alzheimera" zostan± omówione takie tematy jak:
  Rozwój człowieka dorosłego, problemy osób w wieku starczym, funkcjonowanie społeczne osób starszych, wprowadzenie do zagadnień zaburzeń neurologicznych.
  Choroba Alzheimera - objawy chorobowe, etapy choroby, przebieg, omówienie konkretnych przypadków, problemy opiekuna osoby z chorob± Alzheimera, aspekty prawne - wykład poł±czony z warsztatami i dyskusj±.
  Aktywne organizowanie czasu osobom z chorob± Alzheimera, elementy terapii zajęciowej, arteterapia, zabezpieczanie otoczenia osoby z chorob± Alzheimera - ćwiczenia poł±czone z dyskusj±.
  Demencja starcza, odleżyny, leczenie farmakologiczne - wykład poł±czony z warsztatami i dyskusj±.

W drugim dniu szkolenia opiekunowie będ± mogli zdobyć umiejętno¶ci i wiadomo¶ci z zakresu:
  masażu i rehabilitacji u osób z chorob± Alzheimera: jak pielęgnować osobę chor±, rehabilitacja w poszczególnych stadiach choroby - ćwiczenia
  problemów opiekuna osoby z chorob± Alzheimera, zabezpieczenie otoczenia osoby z chorob± Alzheimera - wykład poł±czony z warsztatami i dyskusj±
  pierwszej pomocy - ćwiczenia
 
Z poważaniem
Sekretarz Stowarzyszenia Wioletta Baziuk

 
     Zadanie realizowane jest w zakresie projektu: ¦wiadczenie specjalistycznego wsparcia osobom przewlekle somatycznie chorym w podeszłym wieku oraz osób niepełnosprawnych, w ramach uzyskanego dofinansowania z Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

 
→ powrót do Kroniki