logo

     W dniu 19 września br., Lubuskie Stowarzyszenie Wsparcia Opiekunów i Osób Dotkniętych Chorobą Alzheimera organizuje seminarium "Wyścig z czasem" w ramach obchodów Światowego Dnia Choroby Alzheimera. Patronat nad seminarium objął Marszałek Województwa Lubuskiego Marcin Jabłoński i Prezydent Miasta Zielona Góra - Janusz Kubicki.
 
     Celem seminarium jest popularyzowanie wiedzy o problemach społeczeństwa starzejącego się i poszerzanie społecznej świadomości dotyczącej ulg, uprawnień i przywilejów przysługujących osobom starszym, niepełnosprawnym i ich rodzinom.

Program seminarium

 13:00 - 13:10 Powitanie mgr Wioletta Baziuk
Lubuskie Stowarzyszenie Wsparcia Opiekunów i Osób Dotkniętych Chorobą Alzheimera
 13:10 - 13:30 "Organizacja i możliwości świadczenia opieki wobec chorego i jego rodziny przez CUO w Zielonej Górze" mgr Elżbieta Sochacka
 13.30 - 13.50 "Formy pomocy dla osób dotkniętych rozpoznaniem choroby Alzheimera" dr n. med. spec. psychiatria Wioletta Giemza-Urbanowicz
Katedra Zdrowia Publicznego
 13.50 - 14.10 "Ośrodek Naukowo - Badawczo - Diagnostyczny chorób otępiennych w Ścinawie - możliwości diagnozy i rozpoznania" dr Agnieszka Nowicka
 14.10 - 14.30 Przerwa
14:30 - 14:50 Profilaktyka gerontologiczna - "Zacznijmy od siebie" dr Dorota Niewiedział
14:50 - 15:10 "Systemy orzecznictwa w Polsce" dr Bożenna Olszak - Krzyżanowska
15:10 - 15:30 "Formy pomocy osobom niepełnosprawnym" mgr Elżbieta Smykał
Centrum Integracja
12:00 Działalność Lubuskiego Stowarzyszenia Wsparcia Opiekunów i sób Dotkniętych Chorobą Alzheimera mgr Jolanta Danielak
15:50 Dyskusja i zakończenie seminarium  

     Seminarium odbędzie się 19 września br. w auli A Uniwersytetu Zielonogórskiego przy ul. Wojska Polskiego 69
 

Zadanie realizowane jest w ramach dofinansowania uzyskanego z Urzędu Wojewódzkiego w Zielonej Górze.
 
Wszystkie osoby zainteresowane uczestnictwem - SERDECZNIE ZAPRASZAMY - wstęp bezpłatny
 

    Bliższe informacje można uzyskać
    - pod numerem telefonu: 068 325 83 66
    - lub korzystając z formularza
 
→ powrót do Kroniki

Wszystkim, którzy zechcą wesprzeć naszą inicjatywę podajemy konto Stowarzyszenia:
Bank Zachodni WBK S.A. nr rachunku: 45 10901535 0000 0001 0584 9014