logo


Ogólnopolska Konferencja Naukowa
"Człowiek z chorobą Alzheimera w rodzinie i środowisku lokalnym"

     16 września 2010 roku odbyła się w murach Uniwersytetu Zielonogórskiego Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Człowiek z chorobą Alzheimera w rodzinie i w środowisku lokalnym", która została zorganizowana przez pracowników Zakładu Opieki, Terapii i Profilaktyki Społecznej Uniwersytetu Zielonogórskiego i Lubuskie Stowarzyszenie Wsparcia Opiekunów i Osób Dotkniętych Chorobą Alzheimera.
 
     Honorowy Patronat nad Konferencją objęli: Marszałek Województwa Lubuskiego Marcin Jabłoński, Prezydent Miasta Zielona Góra Janusz Kubicki, JM Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego Prof. zw. dr hab. Czesław Osękowski, Polskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera.
 
     Patronat medialny nad Konferencją sprawowali: Gazeta Lubuska i Telewizja Odra. Konferencja została zrealizowana dzięki pomocy finansowej Miasta Zielona Góra. Partnerami wspierającymi organizatorów Konferencji były firmy Novartis i Biofarm.
 
     Konferencja wpisała się w ramy obchodów przypadającego na 21 września Światowego Dnia Choroby Alzheimera, który w tym roku obchodzony był pod hasłem: "Demencja - czas działać". W tym Dniu osoby z chorobą Alzheimera, ich opiekunowie i pomagające im organizacje alzheimerowskie w ponad 80 krajach szczególnie głośno wołają o zainteresowanie się problemami osób dotkniętych tą postępującą i nieuleczalną chorobą oraz ich rodzin. Jednoczą się, by obalać mity na temat choroby Alzheimera poprzez popularyzację wiedzy o problemach starzejącego się społeczeństwa, promowanie dobrych praktyk i wzorów w zakresie działań na rzecz osób chorych i ich rodzin, budowanie efektywnych systemów wsparcia osób chorych i ich rodzin na bazie sprawdzonych doświadczeń.[...]
 
     Dyskusjom nie było końca i tylko czynnik czasowy zadecydował o podsumowaniu obrad i zakończeniu konferencji. W opinii organizatorów Konferencję należy uznać za udaną, co także potwierdziły liczne głosy uczestników, którzy żywią głęboką nadzieję na ponowne spotkanie o charakterze teoretyczno - praktycznym. Spotkanie tak ważne, jak to (…) abyśmy wszyscy uwierzyli, że osoby dotknięte chorobą Alzheimera mimo swej choroby, nadal posiadają liczne umiejętności, lecz aby one nie zanikły, trzeba je wzmacniać i w ten sposób pozwolić tym ludziom aktywnie uczestniczyć w życiu. Pomimo tego, że wyleczenie jest równie mało możliwe jak i powstrzymanie postępu choroby, to przy stosowanych obecnie lekach możliwe jest jej spowolnienie. Kontynuując opiekę, nawet przy niemożności kontaktu i wyleczenia - chronimy godność człowieka i jego niezbywalne prawo do życia!
Opracowanie tekstu: dr Jolanta Lipińska - Lokś

  pobierz pełną relację z przebiegu konferencji - kliknij tutaj
 
  pobierz program konferencji - kliknij tutaj
 

           
           
     

Kliknij na wybrane zdjęcie - pojawi się ono w oryginalnej wielkości na ekranie - kliknij na prawą stronę zdjęcia - przejdziesz do następnej fotografii - jeśli klikniesz na lewą stronę zdjęcia - powrócisz do poprzedniej fotografii.
 
→ powrót do Kroniki

 

Wszystkim, którzy zechcą wesprzeć naszą inicjatywę podajemy konto Stowarzyszenia:
Bank Zachodni WBK S.A. nr rachunku: 45 10901535 0000 0001 0584 9014