logo


 Terminarz spotkań członków stowarzyszenia w 2009 roku.
 
  29 stycznia 2009, czwartek
    Walne Zgromadzenie
  27 marca 2009, piątek
    Komisja Rewizyjna
  2 kwietnia 2009, czwartek
    Walne Zgromadzenia, posiedzenie Zarządu
  19 czerwca 2009, piątek
    Walne Zgromadzenie
  Lipiec
    Przerwa wakacyjna
  13 sierpnia 2009, czwartek
    Posiedzenie Zarządu
  11 wrze¶nia 2009, piątek
    Posiedzenie Zarządu
  3 grudnia 2009, czwartek
    Komisja Rewizyjna, posiedzenie Zarządu
  10 grudnia 2009, czwartek
    Walne Zgromadzenie
 
→ powrót do Kroniki

 

Wszystkim, którzy zechcą wesprzeć naszą inicjatywę podajemy konto Stowarzyszenia:
Bank Zachodni WBK S.A. nr rachunku: 45 10901535 0000 0001 0584 9014