logo

    Terminarz spotkań członków stowarzyszenia w 2007 roku.
 
  4 stycznia 2007, czwartek
    Spotkanie Noworoczno-Opłatkowe
  26 lutego 2007, poniedziałek
    Spotkanie
  19 kwietnia 2007, czwartek
    Prelekcja na temat "Jak radzić sobie z chorobą Alzheimera"
  18 maja 2007, piątek
    Majówka. Miejsce spotkania: Ochla; godz. 10.30  
  12 czerwca 2007, wtorek
    Walne Zgromadzenie
  Lipiec - Sierpień
    Wakacyjna przerwa
  17 - 21 września 2007
    Obchody Światowego Dnia Choroby Alzheimera
  20 listopada 2007, wtorek
    Spotkanie
  18 grudnia 2007, wtorek
    Spotkanie
 
→ powrót do Kroniki

 

Wszystkim, którzy zechcą wesprzeć naszą inicjatywę podajemy konto Stowarzyszenia:
Bank Zachodni WBK S.A. nr rachunku: 45 10901535 0000 0001 0584 9014