logo

"Nie zawsze sami jesteśmy odpowiedzialni za sytuacje, w jakich się znajdujemy.
Odpowiadamy jednak za sposób reagowania na te sytuacje."

Viktor Frankl
 

Czym jest Grupa Wsparcia?
- jest formą pomocy dla opiekunów osób dotkniętych chorobą Alzheimera. Realizowana jest poprzez pracę fachowców z jej członkami. Celem spotkań jest wymiana doświadczeń służąca skutecznemu rozwiązywaniu różnorodnych problemów, a także nabywaniu potrzebnej wiedzy dotyczącej opieki nad chorym. Jest to również swoista grupa terapeutyczna.

Podstawowe zadania, które realizujemy w ramach Grupy Wsparcia, to:
 
1. Działania dydaktyczno - informacyjne:
  przekazanie wiedzy dotyczącej choroby Alzheimera
  dzielenie się informacjami o możliwościach i metodach leczenia
  organizowanie w miarę możliwości spotkań ze specjalistami
 
2. Działania wspierające:
  wsparcie psychiczne uczestników poprzez integrację
  zapobieganie narastaniu izolacji społecznej i marginalizacji
  wzajemna wymiana doświadczeń uczestników

     Spotkania te pozwalają opiekunom nabrać dystansu, koniecznego do normalnego funkcjonowania z osobą dotkniętą chorobą Alzheimera i do utrzymania z nią zdrowej relacji. Sprawiają również, że bagaż cierpienia przestaje być ciężarem niesionym samotnie.
 

pomocna dlon

Spotkania Grupy zaczynają się o godzinie 15.30 w każdy ostatni poniedziałek miesiąca w Domu Dziennym "Senior - WIGOR" na osiedlu Pomorskim 28, w Zielonej Górze.
 
Pani Anna Popek, przy okazji obchodów 10-lecia Stowarzyszenia (wrzesień 2016), podzieliła się swoją historią osoby sprawującej opiekę nad chorym na Alzheimera. Zapraszamy do przeczytania całości.
 
Zainteresowani mogą się z nami kontaktować:
- telefonicznie: 068 325 83 66
- korzystając z formularza
- lub osobiście: Dom Dzienny "Senior-WIGOR", os. Pomorskie 28, 65-548 Zielona Góra

 

Wszystkim, którzy zechcą wesprzeć naszą inicjatywę podajemy konto Stowarzyszenia:
Bank Zachodni WBK S.A. nr rachunku: 45 10901535 0000 0001 0584 9014