logo


    Aktualności
 
1. Cykliczne spotkania z udziałem specjalistów
 
Szanowni Państwo, zaczynamy organizować spotkania dla osób zainteresowanych tematyką osób starszych, dementywnych czy z chorobą Alzheimera. Będą to spotkania z udziałem specjalistów, organizowane w systemie cyklicznym, w miejscach, w których ludzie zdrowi oraz dotknięci demencją będą mogli wspólnie spędzić czas. Zapraszamy do dyskusji o problemach, o radościach, o wszystkim, co uznacie za ważne - w przyjaznej atmosferze, z możliwością wypicia przy tym filiżanki kawy czy zjedzenia pysznego ciastka.
 
Informacje o terminach i tematyce spotkań będą systematycznie zamieszczane na naszej stronie, w mediach oraz w wybranych przychodniach i aptekach.
 
NAJBLIŻSZE SPOTKANIE, 26 KWIETNIA 2018
 
Temat spotkania: Czy to Alzheimer, czyli co nas może niepokoić w zachowaniu bliskich?
Kiedy: 26 kwietnia 2018, godzina 10.30
Gdzie: cukiernia Karpicko, ul. Kazimierza Wielkiego 3 w Zielonej Górze, (za galerią Grafitt)
 
Lubuskie Stowarzyszenie Wsparcia Opiekunów i Osób Dotkniętych Chorobą Alzheimera oraz Dzienny Dom Senior-Wigor w Zielonej Górze serdecznie zapraszają na spotkanie. Wstęp bezpłatny.
Więcej informacji pod numerem telefonu pod numerem telefonu: + 48 68 325 83 66
 
2. Centrum Informacji Społecznej
Informujemy, że od czerwca br., opiekunowie mogą korzystać z bezpłatnych porad świadczonych przez członków Stowarzyszenia. Zadaniem Centrum jest podniesienie poziomu wsparcia udzielanego w trudnych sytuacjach życiowych opiekunom osób z chorobą Alzheimera i innymi zaburzeniami otępiennymi, osobom starszym oraz osobom zainteresowanym daną problematyką.
Realizacja: pełnienie dyżurów w każdy ostatni wtorek miesiąca od godz. 15.00 do 17.00 przez członka stowarzyszenia w siedzibie, czyli ośrodku wsparcia dziennego na os. Pomorskim 28. Kontakt telefoniczny: 68 325 83 66
 
Centrum Informacji Społecznej jest jednym z systemów wsparcia, w ramach zadania publicznego: Reintegracja społeczna chorych z demencją i ich opiekunów -  Świat naszych bliskich , realizowanego przy wsparciu finansowym WOJEWODY LUBUSKIEGO.
 
3. Wsparcie systemowe dla chorych z demencją i ich opiekunów - więcej informacji
 
4. Zostań wolontariuszem!
Zapraszamy każdego, kto chciałby podzielić się swoją radością, sercem i umiejętnościami z drugą osobą. Każdego, kto ma możliwość poświęcić w tygodniu trochę czasu osobom z chorobą Alzheimera.
Wolontariusze będą brać czynny udział w zajęciach i pomagać terapeutom. Mogą także prowadzić zajęcia muzyczne i plastyczne.
Przyszłym Wolontariuszom zapewniamy profesjonalną pomoc i praktyczne szkolenie w zakresie opieki osób dotkniętych chorobą Alzheimera.
Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby pomóc i poświęcić swój wolny czas innym! Każda pomoc jest bardzo cenna.

"To, co możemy uczynić, jest tylko maleńką kroplą w ogromie oceanu,
ale jest właśnie tym, co nadaje sens naszemu życiu"

Albert Schweitzer
 

Bliższe informacje można uzyskać
- pod numerem telefonu: 068 325 83 66
- lub korzystając z formularza
 

Wszystkim, którzy zechcą wesprzeć naszą inicjatywę podajemy konto Stowarzyszenia:
Bank Zachodni WBK S.A. nr rachunku: 45 10901535 0000 0001 0584 9014